top of page
Blue Print

Kontrollansvar (KA)

När du bygger hus behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig som finns vid din sida under byggtiden och hjälpa dig att säkerställa att projektet följer plan- och bygglagen. Hos oss på Östkustens Byggteknik kan du boka en certifierad kontrollansvarig med byggteknisk expertis och kunskap om hur du bygger ditt hus rätt.

När du ska bygga hus, oavsett om det är på egen hand eller med en husleverantör, får du rollen som byggherre. Detta betyder att du är ytterst ansvarig för att ditt projekt följer lagen under byggtiden. För större projekt som ett husbygge ska du enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en certifierad kontrollansvarig vid din sida – en sakkunnig som hjälper dig se till att projektet uppfyller Boverkets byggregler (BBR). Den kontrollansvarige upprättar kontrollplanen, gör nödvändiga kontroller under byggtiden och finns vid din sida i kontakten med kommunen. En certifierad kontrollansvarig har som uppgift att bevaka att myndigheternas krav på tillsyn och kontroll uppfylls.

När du bokar certifierad kontrollansvarig hos oss på Östkustens Byggteknik får du en erfaren och tekniskt kunnig specialist med god kännedom om byggprocessen. 

Kontrollansvar (KA): Våra tjänster
bottom of page